Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης ΔΕΔΔΗΕ

Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης ΔΕΔΔΗΕ

Κάνουμε αυτοψία στο χώρο σας και παίρνουμε μετρήσεις της εγκατάστασης σας με πιστοποιημένο όργανο για να εντοπίσουμε τυχόν προβλήματα ή ακόμα και διαρροές. Εφόσον ανακαλυφθεί κάποια κακοτεχνία γίνεται σωστή επισκευή και μετά σας παρέχουμε την υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.

.

    Για κατοικίες
ο έλεγχος ένα κάθε 14 χρόνια εφόσον δεν προκύψει κάποια μετατροπή στην ηλεκτρολογική σας εγκατάσταση.

    Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους
που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες) κάθε 7 χρόνια.

    Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους
Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά κάθε 2 χρόνια.

    Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού κάθε χρόνο.
    Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο
μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ κ.α. τουλάχιστον κάθε χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση.
    Για όλες τις παραπάνω χρήσεις
εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης.

    Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες
εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς).

    Μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία).
    Μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων.