Εγκατάσταση γείωσης

Εγκατάσταση γείωσης

Αναλαμβάνουμε την επισκευή-αντικατάσταση γείωσης της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης και μετράμε την ειδική αντίσταση της με πιστοποιημένο όργανο.